Tłusty czwartek w zakładach bukmacherskich forBET

Z okazji tłustego czwartku forBET przygotował dla swoich graczy niespodziankę.

W ten czwartek (08 luty) – od godziny 00:00 do 23:59 – 100% od depozytu do 500 pln! Tego dnia w forBET deponujesz podwójnie!

 

Zasady promocji:

W dniu 08.02.2018 od godziny 00:00 do godziny 23:59 dokonaj depozytu a forBET go podwoi!

Tłusty czwartek w zakładach bukmacherskich forBET

1. Zrób depozyt i otrzymaj bonus wysokości 100% swojej wpłaty
2. Minimalny depozyt to 20 pln
3. Maksymalna kwota bonusu jaką można uzyskać to 500 pln
4. Promocja obowiązuje w czwartek (08.02.2018) od godziny 00:00 do godziny 23:59
5. Bonus zostaje przyznany automatycznie i zostaje zablokowany do momentu wykorzystania depozytu
6. Aby odblokować bonus należy dokonać jednokrotnego obrotu depozytem po kursie minimalnym 2,0:
· całym depozytem w przypadku wpłaty do 500 pln
· kwotą 500 pln w przypadku wpłaty powyżej 500 pln
7. Bonusem należy obrócić czterokrotnie po kursie minimalnym 2,0
8. Czas na obrót bonusem to 30 dni od jego aktywacji (w tym czasie wszystkie zdarzenia na kuponach zaliczanych do obrotu MUSZĄ zostać ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE)
9. Jeżeli bonus trafi do kolejki bonusowej czas na jego aktywację wynosi 30 dni
10. W przypadku złożenia pierwszego depozytu w czasie trwania promocji, nadrzędną promocja jest bonusu powitalny przyznawany automatycznie. W tym wypadku promocja 100% od depozytu zostanie aktywowana przy drugim depozycie tego dnia
11. W promocji nie biorą udziału kupony systemowe
12. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
13. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie

Olimpijska ofensywa w zakładach bukmacherskich Fortuna – konkurs

Dołącz do Olimpijskiej Ofensywy Fortuny i graj o wyjątkowe nagrody.

Początek lutego obfituje w wielkie sportowe wydarzenia. Już 9 lutego rozpoczynają się Zimowe Igrzyska w PeyongChang.

Tego samego dnia do gry wraca również piłkarska Ekstraklasa. To doskonały moment, by przetestować swoje typerskie przeczucie. Dla wszystkich, którzy nie tylko chcą zgarnąć poważne wygrane, ale marzą również o tym, by zmierzyć się w bezpośredniej rywalizacji z innymi graczami przygotowaliśmy specjalną promocję.

 • Kiedy trwa promocja Olimpijska Ofensywa Fortuny?

Promocja trwa od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie.

 • W jaki sposób wejść do gry o nagrody?

Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę Fortunalub poprzez aplikację mobilną.

W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie zawarły poprzez stronę www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na dowolne wydarzenia, każdy za min. 2 PLN brutto i z minimalnym kursem 1.6.

Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

 • Jak liczone są punkty w rankingu?

Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Nagrody:

 • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci zestawu produktów marki 4F, zaprojektowanych specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018, w skład którego wchodzą: torba, plecak oraz czapka
 • miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną podstawową w wysokości 300 PLN
 • miejsca od 21 do 40 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN
 • miejsca od 41 do 50 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN

Powodzenia!

Olimpijska ofensywa zakłlady bukmacherskie Fortuny - konkurs

 

Regulamin sprzedaży premiowej „Olimpijska promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody”
obowiązujący od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNA”, prowadzonej pod nazwą „Olimpijska
promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody”, zwaną dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji „Olimpijska promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja trwa od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub
poprzez aplikację mobilną.
3.3. W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie
zawarły poprzez stronę www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej
10 zakładów na dowolne wydarzenia, każdy za min. 2 PLN brutto i z minimalnym kursem 1.6.
Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.
3.4. Spośród wszystkich graczy, którzy zawarli zakłady spełniające warunki wskazane w punkcie
3.3 zostanie wybranych 50 graczy, których zakłady uzyskają najwyższą liczbę punktów.
3.5. Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych
w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.6. 50 graczy, których zakłady uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową lub pieniężną (patrz punkt 3.7). Jeden Gracz może uzyskać
wyłącznie jedną nagrodę.
3.7. 50 graczy zostanie nagrodzonych według poniższego schematu w zależności od liczby
uzyskanych punktów:
3.7.1. miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci zestawu produktów marki
4F, zaprojektowanych specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie PYONGCHANG 2018,
w skład którego wchodzą: torba, plecak oraz czapka (wartość zestawu to 645,31 PLN
Brutto);
3.7.2. miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną podstawową w wysokości 300 PLN;
3.7.3. miejsca od 21 do 40 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN;
3.7.4. miejsca od 41 do 50 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN.
3.8. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub inną
nagrodę rzeczową.
3.10. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą email
promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji
o uzyskaniu nagrody.
3.11. Nagrody pieniężne zostaną przypisane do kont graczy w dniu 28.02.2018 r.
3.12. Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu z graczem, zostaną przesłane do wskazanego
przez gracza punktu przyjmowania zakładów, gdzie gracz będzie mógł odebrać nagrodę.
3.13. Gracze, których zakłady zostały wybrane do najlepszej 50-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
3.14. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 50-tką.
3.15. W przypadku jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez gracza ze wskazanego przez niego
punktu przyjmowania zakładów w terminie 60 dni od dnia wskazania przez gracza punktu
przyjmowania zakładów, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji
oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Gracz Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Organizator.
5.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5.3. Graczowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4. Graczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j.).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Fortuna

 

Totolotek tnie podatki o 6% i 12%

Graj w Totolotku i obniż swój podatek o:

 • 12% grając przez aplikację mobilną Totolotka lub wersję mobilną strony Totolotek
 • 6% grając na stronie internetowej Totolotek

– Promocja obowiązuje w okresie od 06.02.2018 od godziny 10:00 do odwołania.
– Promocja dotyczy zakładów bukmacherskich: zakłady przedmeczowe, zakłady Live, kupony proste.
– Promocja nie łączy się z innymi promocjami podwyższającymi wysokość wygranej dostępnymi w ofercie Totolotek.
– Promocja jest niedostępna w dni, w których aktywna jest promocja Gram Grubo, Gram Grubo europejskie puchary, Gram Grubo reprezentacja.
– Minimalna liczba zdarzeń na kuponie 3.
– Minimalny kurs kuponu 2,50 (kurs pojedynczych meczów nie może być niższy niż 1,30).
– Minimalna stawka za którą należy zagrać, aby wziąć udział w promocji wynosi 20 zł.

Totolotek obniża podatki o 6 i 12 procent

Po spełnieniu powyższych warunków podatek zostanie zmniejszony odpowiednio o:

 • 12% dla zakładów zawartych przez aplikację lub wersję mobilną strony Totolotek (kupony zostaną zawarte z współczynnikiem 1,00)
 • 6% dla zakładów zawartych przez stronę internetową Totolotek (kupony zostaną zawarte z współczynnikiem 0,94)

Promocja skierowana jest do obecnych jak i nowo zarejestrowanych użytkowników serwisu Totolotek

Totolotek obniża podatki o 6 i 12 procent

Totolotek bez podatku w telegraficznym skrócie:

12% NA MOBILE

1) Minimalna stawka: 20 zł

2) Minimalny kurs kuponu 2.50 + minimum trzy zdarzenia na kuponie z kursem nie niższym niż 1.30

6% NA DESKTOP

1) Minimalna stawka: 20 zł

2) Minimalny kurs kuponu 2.50 + minimum trzy zdarzenia na kuponie z kursem nie niższym niż 1.30

 

***
Totolotek działaja w Polsce na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485
Uwaga! Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Graj odpowiedzialnie. Serwis ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.

Co tydzień nawet 50 PLN w wirtualne poniedziałki STS

Niespodzianka! Od dziś poniedziałki będą naprawdę udane.

W STS cotygodniowe Wirtualne Sportowe poniedziałki

Od dziś w każdy poniedziałek nowość dla Graczy STS. Grając sporty wirtualne możesz odebrać nawet 50 złotych! Sprawdź szczegóły naszej akcji.

Wejdź na stronę bukmachera STS lub zainstaluj najnowszą wersję aplikacji z systemem Android. Wrzuć na swój kupon przynajmniej jedno wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 złotych pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci na konto nawet 50 złotych

 

Wrzuć na kupon wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 PLN pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci nawet 50 złotych na konto bonusowe.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 PLN

 • Na czym polega akcja?

Gracz w trakcie trwania akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO) z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10 PLN i z kursem minimalnym 1.50. Gracz musi dokonać zawarcia zakładów z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty Sportów Wirtualnych. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Gracza.

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus?

Gracz jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10 PLN za każdy z pięciu pierwszych zakładów, które spełniły warunki akcji i które zostały rozliczone jako przegrane. W ramach jednej akcji Gracz może otrzymać maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli w sumie 50 PLN.

 • Jakie kupony nie są brane pod uwagę w akcji?

W akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.

 • Kiedy przyznawane są bonusy?

Organizator dokona weryfikacji zawartych zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.

 • Jakiej wysokości bonus mogę otrzymać?

Gracz może otrzymać na konto bonusowe maksymalnie 50 PLN w ramach jednej akcji.

 • Co w sytuacji, gdy na swoim koncie bonusowym mam aktywne środki?

Pamiętaj, że konto bonusowe można zasilić kolejnym otrzymanym voucherem w momencie gdy poprzedni bonus zostanie w całości wykorzystany lub wszystkie zawarte za niego zakładu zostaną rozliczone. Jeśli masz aktywne środki na koncie bonusowym wykorzystaj je zanim doładujesz swoje konto bonusem z akcji Wirtualne poniedziałki.

 • Jak wypłacić otrzymany bonus?

W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 20 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 60 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

 • Do kiedy trwa akcja?

Akcja trwa od dnia 05.02.2018 do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia. Kupony, biorące udział w akcji muszą zostać rozliczone w każdy poniedziałek do 23:59.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 zlotych

 

REGULAMIN AKCJI „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI”
z dnia 05.02.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą
„WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl oraz w
aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android lub iOS na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Klient może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do
pobrania z android.sts.pl lub https://android.sts.pl/cpgn1/. Wersję posiadanej aplikacji można
sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po przewinięciu na dół.
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w
Regulaminie Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej
„Regulaminem Gry”). Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
7. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Akcja trwa od dnia 05.02.2018r. do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora (zwana dalej „Klientem”) oraz posiada internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta do
jego przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Akcji.

§ 3 Zasady
1. Klienci uprawnieni są do otrzymania bonusu po spełnieniu łącznie wszystkich wymogów wynikających
z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO)
z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10,00 zł.
3. Klient musi dokonać zawarcia zakładu z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty
Wirtualnych Sportów. Na AKO mogą znaleźć się również inne wydarzenia spoza oferty Wirtualnych
Sportów, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej jedno wydarzenie musi obejmować Wirtualne Sporty.
4. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady zawarte za stawkę niższą niż 10,00zł lub zakłady z kursem
ogólnym wynoszącym mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia lub zakłady, które nie obejmują
przynajmniej jednego z wydarzeń z oferty Wirtualnych Sportów.
5. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Klienta z kursem
ogólnym wynoszącym nie mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia. Każdy z tych zakładów musi zawierać
przynajmniej jedno wydarzenie z oferty Wirtualnych Sportów.
6. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem
usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.
7. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone przez Organizatora jako zwrot. W przypadku
zakładów z częściowym zwrotem, brane pod uwagę są wyłącznie zakłady, których kurs ogólny po
rozliczeniu wyniesie co najmniej 1,50.
8. Zakłady zawarte przez Klienta muszą zostać rozliczone w dany poniedziałek najpóźniej do godziny
23:59 oraz muszą zostać rozliczone jako przegrane.
9. Organizator dokona weryfikacji zawartych przez Klienta zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do
pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.
10. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10,00 zł na bonusowe
Konto STS z wyłącznym przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora za każdy z pięciu
pierwszych zakładów, które spełniły warunki Akcji danego poniedziałku i które zostały rozliczone jako
przegrane.
11. Klient może otrzymać w ramach Akcji maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli łącznie
maksymalnie 50,00 zł.
12. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać
wykorzystany do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
13. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie 120
dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym
kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
14. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania do
otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
15. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie
przypisana do Konta STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” w terminie 14 dni od danego
poniedziałku.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login Konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną
Akcją, w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu,
udokumentowania przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz
zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.02.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz wycofania
bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na
potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Akcją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Klient podjął działania
mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Graj o nagrody typując Wirtualne Sporty w Fortunie

Jesteś fanem Wirtualnych Sportów?

Lubisz rywalizację?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Fortuna wraca z kolejną promocją. Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o wysokiej jakości walizki marki Witchen i Titan!

Weekend to doskonały moment, by sprawdzić się w typowaniu wirtualnych rozgrywek. Wielkie emocje i szybkie rozstrzygnięcia gwarantują Wirtualne Sporty w Fortunie. Wszystkich fanów tego typu zakładów zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Gracze, których kupony znajdą się gronie najlepszych, zostaną nagrodzeni:

 • miejsca 1-10 otrzymają biznesowe torby podróżne z miejscem na laptopa marki Titan
 • miejsca 11-20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w promocji? Zasady są banalnie proste.

W terminie od 02.02.2017 do 04.02.2017 włącznie postaw online lub poprzez aplikację mobilną co najmniej 10 kuponów z zakładami zawartymi na Wirtualne Sporty, za kwotę min. 2 PLN brutto i kursem minimalnym 1,6.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

Po zakończenia promocji wyłonimy 20 najlepszych kuponów* spośród wszystkich uczestników konkursu.

Przy wyborze najlepszych kuponów pod uwagę będzie brany pod uwagę następujący wzór: suma stawek x suma kursów x suma wydarzeń na kuponie

20 graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik, otrzyma nagrody

*liczą się tylko kupony AKO i SOLO

Zapraszamy do gry i życzymy wysokich wygranych!

Typuj Wirtualne Sporty w Fortunie i graj o nagrody

Regulamin sprzedaży premiowej „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody”
obowiązujący od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej FORTUNA, prowadzonej pod nazwą „Obstawiaj
Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” zwanej dalej promocją.
1.2 Organizatorem promocji „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także Organizatorem.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1 W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1 Promocja trwa od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie.
3.2 Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efrotuna.pl i/lub
poprzez aplikację mobilną
3.3 Aby wziąć udział w promocji należy:
3.3.1 w dniach od 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie zawrzeć poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na
Wirtualne Sporty, na oddzielnych kuponach, każdy za min. 2 PLN Brutto i z
minimalnym kursem 1,6.
3.4 Spośród wszystkich kuponów zawartych na Wirtualne Sporty przez graczy biorących udział w
promocji zostanie wybranych 20 najlepszych kuponów.
3.5 Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych
w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.6 20 graczy, których zakłady uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać wyłącznie jedną
nagrodę.
3.7 Liczą się tylko kupony AKO i SOLO, postawione na Wirtualne Sporty poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub aplikację mobilną Fortuny
3.8 20 najlepszych kuponów zostanie nagrodzonych według poniższego schematu:
3.8.1 miejsca od 1 do 10 otrzymają biznesowe torby podróżne marki Titan
3.8.2 miejsca od 11 do 20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen
3.9 Promocja zostanie rozliczona w dniu 06.02.2018
3.10 Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu ze zwycięzcą, zostaną przesłane do
wskazanego przez zwycięzcę punktu przyjmowania zakładów
3.11 Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 20-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie
3.12 W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 20-tką.
3.13 W przypadku braku możliwości kontaktu ze zwycięzcą (po 3-krotnej próbie), nagroda
zostanie przekazana osobie, której kupon zajął dalsze miejsce, poza pierwszą 20-stką
3.14 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.15 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub
inną nagrodę rzeczową.
3.16 Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą
e-mail promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania
informacji o uzyskaniu nagrody.
3.17 W przypadku jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez gracza ze wskazanego przez niego
punktu przyjmowania zakładów w terminie 60 dni od dnia wskazania przez gracza punktu
przyjmowania zakładów, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1 Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w
terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3 Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Organizator.
5.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5.3 Graczowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4 Graczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j.).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Zasady promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2 Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

W LV BET ponad 5000 PLN na Olimpijską formę

Zbierają punkty  w zabawie “Olimpijska forma w LV BET!”

 

 1. Od  6.02.2018 do 25.02.2018 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w LV BET!

Poczuj olimpijską rywalizację z innymi graczami i graj o pulę nagród ponad 5000 PLN!

Typuj wydarzenia z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 na LV BET i walcz o główną nagrodę 1500 PLN !

Tylko zakłady i dyscypliny z ZIO 2018 liczą się do rankingu.

 1. “Zasady”

W konkursie bierzesz udział obstawiając po prostu zakłady.  Punkty do klasyfikacji będą naliczane w następujący sposób:

 • Punkty za wygrane zakłady: kurs x stawka x ilość selekcji
 • Punkty za przegrane zakłady: stawka x ilość selekcji
 1. “Nagrody”

Nagrody: Pula nagród to ponad 5000 PLN!

Ranking generalny:

Olimpijska forma w LVBET - w puli nagród ponad 5000 PLN

Nagrody:

 • Miejsce 1: 1500 PLN
 • Miejsce 2: 750 PLN
 • Miejsce 3: 500 PLN
 • Miejsca 4-5: 200 PLN
 • Miejsca 6-10: 150 PLN
 • Miejsca 11-15: 100 PLN
 • Miejsca 16-35: 50 PLN

20 pln BEZ DEPOZYTU W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH lv bet

 

Czas trwania promocji: od 6.02.2018 8:00 do 25.02.2018 23:59. 

 1. Gracze zbierają punkty obstawiając zakłady z wydarzeń Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018, według zasady zaprezentowanej w punkcie 2 regulaminu.
 2. Wygrany zakład jest premiowany punktami liczonymi według wzoru: kurs x stawka x ilość selekcji, przegrany zakład jest premiowany punktami liczonymi według wzoru: stawka x ilość selekcji.
 3. Wszyscy gracze stawiający zakłady w okresie trwania promocji automatycznie kwalifikują się do uczestnictwa w promocji.
 4. W promocji biorą udział jedynie zakłady za środki własne.
 5. W przypadku tej samej ilości punktów, gracz z wyższą sumą wygranych zakładów zajmie wyższe miejsce w rankingu.
 6. Ranking jest aktualizowany co poniedziałek.
 7. Przedział nagród głównych od 50 PLN do 1500 PLN jest widoczny obok rankingu generalnego.
 8. Kwota wygranej nagrody musi być obrócona przynajmniej jeden (1) raz w terminie do 30 dni od momentu jej przyznania, z ostatecznym kursem minimalnym 1.75.
 9. Nagrody zostaną dodane do kont graczy w dniu 26.02.2018 do godziny 17:00 CET.
 10. LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku dowodu oszustwa lub nadużycia.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie decyzje podjęte przez LV BET są rozstrzygające.

 

W LV BET na Powrót Ekstraklasy dodatkowo do wygrania 300 PLN

Znasz ruchy transferowe drużyn z Ekstraklasy?

Wiesz która ekipa się wzmocniła i jak radziła sobie w ostatnich sparingach?

To będzie dla Ciebie dobra zabawa w LV BET:

ZASADY PROMOCJI:

Od 05.02 do 12.02 2018 postaw zakład kombi za minimum 20 PLN składający się tylko z meczów 22. kolejki Ekstraklasy

WYGRAJ DODATKOWE 300 PLN!

Gracz z najwyższym wygranym kursem kuponu kombi otrzyma bonus 300 PLN, drugie miejsce to bonus 200 PLN, trzecie to bonus 100 PLN. Kupon kombi składać się musi z minimum 3 meczów 22. kolejki Ekstraklasy (9-12.02.18).

Powrót Ekstraklasy - w LVBET dodatkowo do wygrania 300 PLN

Warunki i zasady:

 1. W promocji biorą udział zakłady kombi na spotkania 22. kolejki Ekstraklasy w dniach 09.02.2018 – 12.02.2018, zawarte w LVbet pomiędzy 05.02.2018 0:01, a 12.02.2018 17:59 CET.
 2. Zakłady kombi kwalifikujące się do promocji muszą spełnić następujące warunki: zakład kombi tylko na mecze 22. Kolejki Ekstraklasy, zakłady przedmeczowe, minimum 3 zdarzenia na kuponie, kupon wygrany.
 3. Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 20 PLN.
 4. Minimalny kurs kuponu kombi pozwalający na udział w promocji to 1.50.
 5. W konkursie można używać wyłącznie środków własnych.
 6. Selekcje rozliczone jako “Zwrot”, po kursie 1.00 oraz „half won„, nie biorą udziału w promocji.
 7. Trzech użytkowników z wygranymi kuponami o najwyższym kursie całkowitym otrzyma bonus 300 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie i bonus 100 PLN za miejsce 3-cie.
 8. Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, minimalny kurs 1.75.
 9. Czas na obrót bonusem to 30 dni, od momentu jego dopisania do konta.
 10. Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 13.02.2018 do godziny 17:00 CET.
 12. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
 13. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

20 pln BEZ DEPOZYTU W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH lv bet

Bonus piłkarski 250 PLN w LV BET na ligi europejskie

Promocja piłkarski bonus 250 PLN w LV BET

ZASADY PROMOCJI:

1. Postaw KUPON KOMBI w LV BET na minimum 3 mecze w 1. ligach: angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej lub włoskiej za minimum 10 PLN

2. Stań do walki na wygrane kursy!

Gracz z najwyższym wygranym kursem kuponu kombi otrzyma bonus 250 PLN!

Kupony muszą spełniać wymagania: postawione w trakcie trwania promocji, kupony kombi z minimum 3 selekcjami, kupon przedmeczowy, kupon wygrany, selekcje tylko na mecze 1. lig: angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej. Kupony mogą zawierać przykładowo 3 selekcje tylko z jednej ligi lub z różnych wymienionych lig.

Gracze z najwyższymi wygranymi kursami kuponów kombi otrzymają bonus, szczegóły w tabeli poniżej.

Nagrody:

MIEJSCE GRACZ KURS KUPONU BONUS
1 250 PLN
2 200 PLN
3 150 PLN
4 100 PLN
5 50 PLN
6 50 PLN
7 50 PLN
8 50 PLN
9 30 PLN
10 20 PLN

Nagrody zostaną przyznane graczom w dniu 06.02.2018, do godz. 17:00 CET.

Piłkarski bonus 250 PLN w LV BET na ligi europejskie

Regulamin promocji:

1. W promocji biorą udział zakłady kombi na spotkania w dniach 02.02.2018 – 05.02.2018, zawarte na lvbet.pl pomiędzy 01.02.2018 0:00, a 05.02.2018 23:59 CET.
2. Zakłady kombi kwalifikujące się do promocji muszą spełnić następujące warunki: zakład kombi z minimum 3 selekcjami, kupon przedmeczowy, kupon wygrany, selekcje tylko na mecze 1. ligi angielskiej, 1. ligi hiszpańskiej, 1. ligi francuskiej, 1. ligi niemieckiej, 1. ligi włoskiej.
3. Kupony mogą zawierać przykładowo 3 selekcje tylko z jednej ligi lub z różnych wymienionych powyżej lig.
4. Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 10 PLN.
5. Minimalny kurs kuponu kombi pozwalający na udział w promocji to 1.50.
6. W konkursie można używać wyłącznie środków własnych.
7. Dziesięciu użytkowników z wygranymi kuponami o najwyższym kursie całkowitym otrzyma bonusy: 250 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie, 150 PLN za miejsce 3-cie, miejsce czwarte 100 PLN, miejsca 5-8 bonus 50 PLN, miejsce 9-te bonus 30 PLN, miejsce 10-te bonus 20 PLN.
8. Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, min. kurs 1.75.
9. Czas na obrót bonusem to 30 dni, od momentu jego dopisania do konta.
10. Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
11. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 6.02.2018 do godziny 17:00 CET.
12. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
13. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.
14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

W LV BET bonus 400 PLN na Puchar Świata w Zakopanem

Stawiaj zakłady w LV BET na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem i zgarnij dodatkowy bonus 400 PLN!

 

W konkursie bierzesz udział stawiając zakład w LV BET na zawody Pucharu Świata w Zakopanem (27-28.01). Pięciu graczy z najwyższym iloczynem kursu i stawki (kurs x stawka) otrzyma nagrody.

Gracz z najwyższym iloczynem kursu i stawki otrzyma na swoje konto bonus 400 PLN, drugie miejsce to bonus 200 PLN, trzecie to bonus 100 PLN, miejsce czwarte oraz piąte miejsce to bonus 50 PLN.

MIEJSCE NAGRODA NAZWA UŻYTKOWNIKA
1 400 PLN
2 200 PLN
3 100 PLN
4 50 PLN
5 50 PLN

Bonus 400 PLN na Puchar Świata w Zakopanem w LV BET

REGULAMIN PROMOCJI

1.W promocji biorą udział zakłady na konkursy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem w dniach 27-28.01.2018, zawarte na lvbet.pl w dniach 24.01.2017 10:00 – 28.01.2018 22:00.

2.Zakłady kwalifikujące się do promocji muszą spełniać następujące warunki: zakład pojedynczy lub kombi, zakład wygrany, zakład tylko na selekcje Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem.

3.Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 20 PLN.

4.W konkursie można używać tylko środków własnych.

5.Pięciu użytkowników z najwyższym iloczynem stawki i kursu otrzyma bonus. Bonus 400 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie, bonus 100 PLN za miejsce 3-cie, bonus 50 PLN za miejsce 4-te oraz miejsce 5-te.

6.Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.

7.Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.

8.Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 29.01.2018, do godziny 17:00 CET.

10.LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku dowodu oszustwa lub nadużycia.

11.Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.

12.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Darmowe 20 PLN bez depozytu w LV BET na zakłady bukmacherskie

Mobilny bonus 20 PLN dla nowych użytkowników aplikacji zakładów bukmacherskich STS

[TYLKO DZIŚ] Bonus dla nowych użytkowników aplikacji STS z systemem Android lub iOS.

Jasne zasady, proste warunki obrotu bonusem. Sprawdź szczegóły!

Pobierz aplikację legalnego bukmachera STS , zaloguj się w niej na swoje konto, potwierdź chęć aktywowania bonusu i odbierz 20 PLN. Nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Proste, prawda?

Nie zwlekaj, pobierz apkę zakładów bukmacherskich STS jak najszybciej. Pamiętaj! Akcja trwa tylko dziś (19.01.2018) do 23:59!

Mobilny bonus dla NOWYCH Użytkowników aplikacji STSMobile bonus dla NOWYCH Użytkowników aplikacji STS

 

REGULAMIN AKCJI „MOBILE BONUS: dogrywka”
z dnia 19.01.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą „MOBILE
BONUS: dogrywka” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl.
4. Akcja odbywa się w aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android (wersja
1.945) lub iOS (wersja 1.86) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
„Regulaminem”.
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w Regulaminie
Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem
Gry”). Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
7. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Akcja trwa wyłącznie w dniach 19.01.2018r. od godziny 09:00 do 19.01.2018r. do godziny 23:59.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora (zwana dalej „Klientem”) oraz posiada internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta do jego
przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Akcji.
3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do
pobrania z android.sts.pl Wersję posiadanej aplikacji można sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po
przewinięciu na dół.

§ 3 Zasady

1. Klienci uprawnieni są do otrzymania bonusu po spełnieniu łącznie wszystkich wymogów
wynikających z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie pobrać najnowszą wersję aplikacji STS, a
następnie zalogować się na swoim koncie w STS w aplikacji
w systemie Android lub iOS oraz potwierdzić chęć aktywowania bonusu.
3. Organizator przyzna bonusy najpóźniej do dnia 31.01.2018r.
4. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 20,00 zł na
bonusowe Konto STS. Jeśli pobierze aplikację po raz pierwszy lub grał dotychczas tylko na STS.pl i m.STS.pl
i zdecydował się zainstalować aplikację lub grał już w aplikacji STS, ale nie wygenerowali kodu z
voucherem dla siebie w ostatniej akcji mobile bonus (od 15.01.2018r. 10:00 do 17.01.2018r. 23:59).
5. Klient może otrzymać w ramach Akcji bonus o łącznej maksymalnie wartości 20,00 zł.
6. Klient otrzyma doładowanie jeśli pobrał aplikację STS i spełnił warunki akcji tylko w okresie jej
trwania (19.01.2018, 09:00 – 19.01.2018, 23:59)
7. Voucher o wartości 20 PLN będzie ważny do wykorzystania do 21.01.2018 23:59 włącznie
8. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać
wykorzystany do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
9. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie
120 dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem
całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
10. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania
do otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
11. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie
przypisana do Konta STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „MOBILE BONUS: dogrywka” w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Akcji.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login Konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych
osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją,
w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu,
udokumentowania przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz
zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 19.01.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz
wycofania bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na potrzeby
uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Akcją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Klient podjął działania
mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;